Projekční činnost

Provádíme:

  • Zaměření stávajícího stavu
  • Návrhy interiérů
  • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč.všech potřebných dokladů, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy vč. vlastního obstarání stavebního povolení
  • Zpracování prováděcí projektové dokumentace

Projekty domů naleznete na stránkách www.ekonomicke-domy.cz