Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí

Na této stránce vás informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících a návštěvnících našich stránek, dále jaké údaje zpracováváme na základě právního důvodu a k jakým účelům je používáme a komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Kdo nese odoopědnost za zpracování osobních údajů:

STAVBY ČESKO s.r.o, IČ: 28060041, se sídlem Bezovka 428, 33003 Chrást;

E-mail pro zasílání námitek ke zpracování osobních údajů, jejich oprav a změn a oprávněných žádostí na vymázání vašich osobních údajů z naší evidence: soukromi@stavbycesko.cz


Zpracováváme níže uvedené osobní údaje získané v souvislosti se zpracováním cenové nabídky nebo s uzavřením smlouvy na základě oprávněného zájmu a na základě plnění právních povinností:

 1. identifikační údaje (u firem: jméno firmy, IČ, DIČ, sídlo firmy, kontaktní osobu, telefon; u fyzických osob: jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, státní příslušnost) za účelem zpracování cenové nabídky, smlouvy a fakturace, ;

 2. kontaktní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště;

 3. údaje o vašich objednávkách, plateb včetně čísla platebního účtu a údaje o případných reklamacích;

 4. získáváme následující anonymní údaje o chování návštěvníků na našich internetových stránkách:

  • jaké stránky byly zobrazeny a kolikrát;

  • dobu strávenou na našich stránkách;

  • z jakého zařízení si návštěvníci naše stránky prohlíží a jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;

  • orientační poloha návštěvníka v době návštěvy internetových stránek; tu získáváme z IP adresy vašeho poskytovatele připojení k internetu.


Pokud u nás vytvoříte závaznou objednávku nebo uzavřete smlouvu,

uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pokud nám zpracování vašich osobních údajů stanovuje zákon, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

  • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

  • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

  • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.


Komunikujete-li s námi prostřednictvím e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí, budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

  • vyřízení vašeho požadavku/objednávky a její následné evidence;

  • prokazování, že jsme váš požadavek/objednávku přijali.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.


Pokud se přihlásíte k našemu newsletteru,

budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje, případně vaše nastavení na základě vašeho souhlasu se zpracováním za účelem zasílání našich nabídek. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním, tedy dokud se z newsletteru neodhlásíte (použijte e-mail: soukromi@stavbycesko.cz).