Pasportizace

Pasportizace je činnost jenž dokumentuje aktuální stav zařízení veřejného osvětlení. Provozovatel VO tak získá přehled o počtu, vlastnostech a rozmístění jednotlivých světlených a zapínacích míst, o napájecím rozvodu a ovládání VO, atd.

Základní evidence zařízení VO je součástí tzv. pasportu VO. Pasport VO poskytuje přehled a informace o struktuře instalovaných svítidel a světelných zdrojů, o celkovém počtu svítidel v jednotlivých ulicích a příslušejících k jednotlivým zapínacím místům, apod. Důležité jsou také údaje o době pořízení jednotlivých technických vybavení VO, případně o jejich výměnách a opravách, o provedení revizí el. zařízení a dalších servisních zásazích.

Pasportizace VO je základním předpokladem koncepčního přístupu ke správě, provozu a údržbě VO.
Pasport veřejného osvětlení Ejpovice

 Pasport veřejného osvětlení Vysoký újezd

Pasport veřejného osvětlení Telib
Pasport veřejného osvětlení Meclov

Pasport veřejného osvětlení Hoštka

Pasport veřejného osvětlení Sádek